Contact Person: Wang Min

Phone:86-0796-7079880

Fax:86-0796-7079880

Address: Luanchuan County Industrial Park, Ji'an City, Jiangxi Province,Jian,Jiangxi

Sweep wechat

© 2019 CHINA WAY. All Rights Reserved.  Jiangxi Yingkai Wood Products Co., Ltd.,  Inc.     All rights reserved.  site map.  sitemap.html